پروژه اجرای دوربین مداربسته، اعلام حریق و سرقت شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان

پروژه اجرای دوربین مداربسته، اعلام حریق و سرقت شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان

اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی در شرکت برق منطقه ایی خوزستان - گلستان
پروژه:
شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان
تاریخ اتمام:
1399/12/01
مکان:
اهواز- گلستان
ارزش:
مجری:
مجتمع فنی دنیای حفاظت

پروژه اجرای دوربین مداربسته، اعلام حریق و سرقت شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان

پروژه های اجرایی سیستم نظارتی و حفاظتی شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان

توضیحات : مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی ،آموزش و آغاز خدمات پشتیبانی نصب سیستم های حفاظتی و نظارتی در شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان شامل دوربین مداربسته و سیستم نظارت تصویری، سیستم اعلام سرقت و سیستم اعلام حریق در چند فاز اجرایی توسط مجتمع فنی دنیای حفاظت